© Erk Energy BV - 2017 In de biogasinstallatie wordt de mest van het eigen bedrijf en organische reststromen (bijvoorbeeld bermgras, bloembollen, graanresten) vergist. De vaste producten worden opgeslagen in sleufsilo’s. De drijfmest in de mestkelder. De vloeibare biomassa in een aparte opslagtank. De vaste en de vloeibare producten worden gedoseerd in een meng/hydrolysering. In de meng/hydrolysering worden de producten gemengd tot een homogeen mengsel. Het mengsel wordt gehydrolyseerd. Het is de eerste stap van het vergistingsproces. Moeilijk afbreekbare stoffen (bijv. cellulose) worden tijdens de hydrolyse afgebroken. De hydrolyse zorgt voor een betere en stabielere biologie in de vergisters. De biogasproductie is daardoor beter te sturen en de gaskwaliteit gaat omoog. Het gehydrolyseerde mengsel wordt gecontroleerd in de vergisters gepompt waar het biogas wordt geproduceerd. In de vergisters wordt het mengsel gemengd en op temperatuur gehouden (ca. 40 gr.). Het biogas gaat vervolgens naar de WKK waar het wordt verbrandt en omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. De WKK heeft een elektrisch vermogen van 800 kWe.