Duurzame energie van het boerenerf Welkom op de website van Erk Energy BV. Erk Energy BV is een samenwerking tussen Erk Dairy en Biogas Plus. Erk Dairy is het melkveebedrijf van de familie Den Brok in Zeewolde. Biogas Plus is gevestigd in Deurne en bouwt en beheert biogasinstallaties. Erk Energy gebruikt de mest van het melkveebdrijf om duurzame energie te produceren. De mest wordt, samen met organische reststromen, vergist in een biogasinstallatie. Het biogas dat wordt geproduceerd wordt in een WKK (WarmteKrachtKoppeling) omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt als groene stroom geleverd aan het elektriciteitsnet. De warmte wordt gebruikt om de uitgegiste mest (digestaat) te drogen. Het gedroogde digestaat is een zeer goede meststof en  bodemverbeteraar. Het wordt o.a. gebruikt als grondstof voor koemestkorrels. Erk Energy streeft er naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Dit betekent onder meer dat er alleen organische producten worden vergist die niet geschikt zijn voor de (dier)voedingsindustrie. © Erk Energy BV - 2017