© Erk Energy BV - 2017 De WKK produceert naast duurzame elektriciteit ook warmte. Deze warmte wordt op het bedrijf van Erk Energy duurzaam aangewend. Het uitgegiste mengsel dat uit de biogasinstallatie komt is vloeibare mest (digestaat). Het digestaat bestaat uit waardevolle minerale meststoffen en water. Het droge stof gehalte bedraagt circa 8- 10%. Om de mineralen goed te kunnen benutten en tevens de opslag- en transportkosten te beperken wordt het digestaat gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De dunne waterige fractie wordt aangewend als meststof in de akkerbouw. De dikke fractie wordt gedroogd op de drooginstallatie. De drooginstallatie gebruikt de restwarmte van de WKK om water te verdampen. Het koelwater van de WKK wordt door een warmtewisselaar geleid. Buitenlucht wordt via de warmtewisselaar opgewarmd en vervolgens door de te drogen dikke fractie geleid. Hierdoor verdampt het aanwezige water. Het gedroogde digestaat wordt op het melkveebedrijf gebruikt als strooisel in de ligboxen en de scharrelstal voor de hoogdrachtige koeien. Het overgrote merendeel van het gedroogde digestaat wordt afgzet als grondstof voor koemestkorrels. Erk Energy kan ook andere organische stromen drogen zoals bijvoorbeeld paprikaplanten voor toepassing in multibord, of bijvoorbeeld waterplanten voor de toepassing in biocomposieten.